Päiväkoti Karitsa

Kristillistä varhaiskasvatusta, rakkaudesta lapsiin

Päiväkodin arkea toteutetaan kristillisellä arvopohjalla, raamatullisen ihmiskäsityksen mukaan. Jokainen lapsi ja aikuinen on ainutlaatuinen ja arvokas ihme, jonka Jumala on luonut kuvakseen. Hoito, huolenpito, kasvatus ja opetus perustuu siihen, että uskomme Taivaan Isään ja Hänen johdatukseensa. Karitsa on kansainvälinen päiväkoti, jossa lapset kasvavat arjen monikulttuurisuuteen. Toiminta päiväkodissa perustuu Turun Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Päiväkoti, perhe ja yhteisö

Turun Kristillinen päivähoitoyksikkö Karitsa tarjoaa laadullista hoito, perheille jotka uskovat lapsensa meidän hoitoomme. Haluamme olla osa perheitten arkea. Tuemme lasten tasapainoista kasvua osana yhteisöä edistääksemme sekä perheiden, että koko yhteiskunnan hyvinvointia. Uskomme, että kristillinen arvopohja antaa tähän parhaat mahdolliset edellytykset.

Päiväkotiamme pitää yllä yhdistys, johon voit liittyä jäseneksi, jos jaat kanssamme samat arvot ja halun osallistua kristillisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Jäsenhakemus löytyy täältä

Esikoulu alkaa Karitsassa vuonna 2022

Turun kaupunki on myöntänyt Karitsalle oikeuden järjestää esiopetusta vuoden 2022 syksystä alkaen.

Toiminta

Kestävä kehitys

Päiväkotimme noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Emme käytä kertakäyttöastioita ja kierrätämme kaiken, mikä on mahdollista kierrättää. Pyrimme kaiken aikaa kontrolloimaan energian, kuten sähkön kulutusta huolehtimalla siitä, ettemme käytä sähkölaitteita tarpeettomasti. Opetamme myös lapset huomioimaan kaikessa kestävän kehityksen periaatteet.

Ulkoilu

Ulkoilemme mahdollisimman paljon. Sään mukainen vaatetus takaa sen, ettei ulkoilua tarvitse jättää väliin pienen sateen takia. Lapsen kehityksen kannalta ulkoilu ja ulkona tapahtuva vapaa leikkiminen ovat mitä parhaita tapoja tukea lapsen terveellistä kasvua.

Ruokailu

Yhdessä tapahtuva terveellinen ruokailu on osa lapsen kasvatusta. Tuemme lapsen sosiaalistumista sekä opettamaan hyviä ja toiset huomioon ottavia käytös- ja ruokailutapoja. Tuemme lasten kasvua toiset huomioon ottaviksi yhteisillä ja yhteisöllisillä toimintatavoilla. Eri-ikäiset lapset ruokailevat samanaikaisesti samoissa tiloissa.