Karitsan tarina

Kristillinen kasvatus kuuluu luonnollisena osana jokaiseen päivään. Lapsi on erityisen arvokas oman perheensä jäsen. Lapselle annetaan mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala rakastavana Taivaan Isänä. Kasvaessaan lämpimässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä, voi lapsi tuntea Jumalan rakkauden todeksi ja saa siten vahvan ja turvallisen perustan elämälleen. Auktoriteettien kunnioitus ja toiminnan / käytöksen rajojen opettelu kuuluu olennaisena osana kristilliseen varhaiskasvatukseen. Vanhemmat ovat tärkeimmät kasvatuskumppanimme. Arvostamme tiivistä, luottamuksellista ja jokapäiväistä vuorovaikutusta vanhempien kanssa.

Uuden varhaiskasvatuslain mukaan lapsia ja huoltajia osallistetaan kaikkeen toimintaan.

Karitsan aikuisilla on tavoitteena elää niin kuin uskomme ja opetamme.

Karitsan varhaiskasvatus toimii Turun Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa vahvistetun  kehkeytyvän opetussuunnitelman mukaan, jota toteutetaan erilaisten projektien kautta.

Tarinamme

Turun Kristillinen päivähoitoyksikkö Karitsa ry perustettiin 2.8.1999. Päiväkoti aloitti toimintansa 15.9.1999. Päiväkotiyhdistyksen perustamiseen johti voimakas  näky siitä, että Turussa tarvitaan kristillinen päiväkoti. Yhdistyksen perustamiseen ryhdyttiin uskossa pelkän Jumalalta saadun näyn perusteella. Karitsan alkuvuodet olivat kristillisen varhaiskasvatuksen kehittämistä, keikkuen usein selviytymisen rajoilla. Näky ei kuitenkaan pettänyt. Nyt lähes 20 vuotta myöhemmin Karitsa on laadukas päiväkoti, joka on tunnettu lasten yksilöllisyyden huomioivasta ja pienissä ryhmissä toteutetusta tominnasta. Päiväkoti luo turvalliset puitteet lasten ja perheiden arkeen.

Karitsan toimintaa ylläpitää yhdistys, jonka jäseniksi kaikki lastemme vanhemmat ja muut kristillisestä varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Usko & tehtävä

Karitsa on olemassa tarjotakseen laadukasta kristillistä varhaiskasvatusta. Toiminassamme olemme sitoutuneet toteuttamaan Turun Kaupungin varhaiskasvatussuunitelmaa ja tukemaan perheiden lapsilleen haluamaa kristillistä kasvastusta.

Lapsiryhmät

Karitsassa on noin 35 varhaiskasvatusikäisen lapsen hoitopaikkaa.
Ryhmien nimet ovat toimintavuonna 2017-2018 Pikku karitsat, isot karitsat sekä pikku eskarit, jotka toimivat kolmessa eri ryhmässä lasten taitojen mukaan. Pienryhmät toimivat opettajan tekemien ja toteutamien toimintasuunnitelmien mukaan päivittäin. 

Karitsa hoitopaikkana

Toiminta pienryhmissä

Karitsan 35 hoitopaikkaa jakautuu useiden eri ikäryhmien kesken. Jokainen ryhmä on itsessään riittävän pieni, jotta lapset tulevat kohdatuksi ainutlaatuisina yksilöinä. Toiminta aidosti pienissä ryhmissä takaa turvallisen kasvuympäristön lapselle, jonka ainutlaatuisuus tulee myös paremmin huomioiduksi. Eri ryhmillä on myös yhteisiä toimintoja, joissa lapset oppivat huomioimaan eri kasvuvaiheessa olevien lasten  erilaisuutta. Yhteinen ulkoilu ja muu lapsuuteen kuuluva temmellys opettaa toisten huomioonottamista ja synnyttää ystävyyttä eri-ikäisten lasten välille. Näissä yhteyksissä eri ikäiset sisarukset kohtaavat toisiaan.

Pienryhmät

Pikku karitsat

Pikku karitsat ovat alle 3 -vuotiaita. Alle 3-vuotiaiden ryhmäkoko on pieni, koska jokainen taapero tarvitsee huomiota ja hoitoa erityisellä tavalla.

Isot karitsat

Isot karitsat ovat 3-4 -vuotiaita. Heidän päivänsä on rakennettu siten, että se sisältää jo selkeitä ikäkausitason mukaisia oppimistavoitteita. Ryhmät ovat pieniä, joten hoitajalla on aikaa jokaiselle lapselle.

Pikku eskarit

Isot karitsat ovat 5 – vuotiaita. Heidän kasvatussuunniltelmassa on elementtejä, jotka valmentavat esikouluun. Päivässä on selkeästi tavoitteellista toimintaa, leikkiä unohtamatta.

Arjen kristillisyys

Karitsa on laadullinen päiväkoti, jossa on kristillinen painotus, eikä uskonnollinen  yhteisö, joka hoitaa lapsia. Kristinusko ja kristillisten arvojen mukainen elämä ilmenevät luontevasti päivittäisen kasvatustyön toteuttamistavassa ja joissakin sisällöissä. Pyrimme opettamaan lapsille omalla esimerkillämme, hyvän lähimmäisyyden, rehellisyyden ja toisten huomioon ottamisen mallia. Haluamme myös tukea perheita kristillisessä kasvatuksessa tutustuttamalla lapset hyvään ja huolehtivaan Taivaan Isään, joka kuulee myös pienen ihmisen äänen.